AVKF HEFOP
Pályázatok
Kezdőoldal
HEFOP 2006/ 3.3.2.-05/
     1. -2006 - 04 - 0011/1.0 sz.
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0017/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0032/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2007-03-0015/4.0
HEFOP 3.3.1 - P-
     2004-06-0019/1.0
TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR
TÁMOP-5.4.4-09/
     1-C-2009-0002
Galéria
TÁMOP-5.4.4-09/1-C-2009-0002 Nyomtatás

 

TÁMOP-5.4.4-09/1-C-2009-0002 jelű pályázat

„Paradigmaváltás a családi gyermekellátásra való felkészítésben"

A napközbeni gyermekellátás minőségi működését szolgáló szak- és felnőttképzési programok integratív szemléletű tartalmi és oktatás módszertani fejlesztése

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

támogatási rendszeréhez tartozó program

 

Konzorcium tagjai: 

Konzorciumvezető Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány 

Szakmai vezető: dr. Révész Piroska

Projektmenedzser: Lökkös Attila (lokkoskukacatala.hu)

www.feherkereszt.hu

 

Konzorciumi partner: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Felnőttképzési Központ

1013 Budapest, Krisztina krt. 59/b.

Kapcsolattartó: dr. Hajós Tamásné felnőttképzési igazgató

www.avkf.hu

 

Konzorciumi partner: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság és Társadalomtudományi Karán belül működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

1111 Budapest, Egry József u. 1.

Kapcsolattartó: Zarka Dénes felnőttképzés szakértő

www.edu-inno.bme.hu

 

A projekt kezdete:        2010. július 1.
A projekt zárása:         2012. június 30. .

A konzorcium által elnyert támogatás: 35.263.295 Ft

.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola projektrészének támogatási összege:  3 000 000 ,- Ft

A projekt célja:

A családi napközi vezető képzés átstrukturálása a munkakör valós igényeihez igazodva.

A családi napközi vezető képzés szakképzési szintre emelése.

Az alacsony (nyolc általános iskolai) végzettséggel rendelkező nők szakképesítést szerezzenek.

A munkájukat elvesztett pedagógusoknak legyen módjuk egy rokon területen, valódi munkaerő-piaci esélyt szerezni.

Az önkormányzatok számára segítséget nyújtani a családi gyermekellátások gazdaságos megszervezéséhez.

A gyermekjóléti szolgálatok számára segítséget nyújtani a családi gyermekellátások szakszerű támogatásához.

 

A projekt összefoglalása:

A projekt címében a paradigma váltás a gyermekvédelmi és üzleti gazdaságossági személet interprofesszionális illeszkedését kívánja érzékeltetni.

A projekt céljai: „Gyermeknevelő-gondozó" szakképesítés tartalomfejlesztése, hogy a képzésben résztvevő szakemberek felkészültek legyenek családi napközi működtetésére is. A HEFOP 2.2.1.programban kidolgozott házi gyermekellátó szolgáltatás szervező képzési program és az ennek nyomán megszülető jó gyakorlatok disszeminációja.120 órás Pedagógus továbbképzés kidolgozása és akkreditációja, amely az állás nélkül maradt pedagógusokat készíti fel, a családi napközi, mint mikro-vállalkozás menedzselésére. 80 órás családi ellátások tanácsadói program kidolgozása és akkreditációja a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai számára. Mindezen programok korszerű, a PBL didaktikai elveire épülő, e-learning alapú távoktatási programjainak kidolgozása, próbakurzusok lebonyolítása.

A projekt indokoltsága mögött a családtámogatási rendszer változásai, a gyermekvédelmi napközbeni ellátási rendszer hiányosságai állnak, amelyek szoros összefüggésben vannak a nők munkaerő-piaci helyzetével.

 

A női foglalkoztatási ráta Magyarországon európai összehasonlításban nagyon alacsony (2008-ban a KSH adatai szerint 50,6 %-os volt, amely több mint 6 %-kal alacsonyabb az Európai Unió átlagánál).

 

A családtámogatási rendszer változásával, miszerint 3 évről 2 évre csökken a gyes időtartama, a fenti arány várhatóan tovább romlik.

 

Jelenleg a 2-3 éves korosztály napközbeni gyermekellátása 50%-kal alul múlja férőhelyek tekintetében az indokoltat.

 

A Kormány tervezi a napközbeni ellátások mennyiségi bővítését, 1000 új családi napközi férőhely és 1000 családi gyermekfelügyeleti férőhely létre hozásával.

 

A családi napközi ellátásra felkészítő képzés jelenlegi formájában nem alkalmas a munkakör működtetésére való hatékony felkészülésre. Ennek is köszönhető, hogy a tanfolyamokat elvégzetteknek, csak nagyon alacsony kb. 10%-a vállalkozik családi napközi létesítésére. A képzés hatékonysága tehát a munkaerő-piaci hasznosulása szempontjából nagyon alacsony.

 

A képzés nem ad szakképzettséget, ezért jelentősen nem befolyásolja a részt vevők munkaerő-piaci potenciálját.

 

A diplomás pedagógusok számára, akik egyre nagyobb számban vannak jelen a képzésben elégtelen a képzés vállalkozói szerepre, önfoglalkoztató válásra való felkészítése.

 

A napközbeni gyermekellátási formák szakmai támogatása a gyermekjóléti szolgálatok feladata. Tapasztalataink alapján azonban a gyermekjóléti szolgálatok munkatársai nem eléggé felkészültek a családi gyermekellátásban dolgozók szakmai és mentálhigiénés támogatására. Ilyen irányú felkészítést nem kapnak a szakképzési és felsőoktatási képzésekben.

 

Tevékenységek

 

A családi napközi vezető képzés szakmai tartalmának megújítása, OKJ-be integrálása

 

Családi napközi munkakör elemzése DACUM eljárással.

Tananyagfejlesztő stáb felkészítése a távoktatás módszertanára és az e - learning alapú tananyagfejlesztésre.

A családi napközi vezető munkakörre való felkészítő program szakmai és vizsgakövetelményének kidolgozása a „Házi időszakos gyermekgondozó" részszakképesítéssel integrálva.

Ennek e-learning alapú távoktatási elemekkel kombinált tananyagfejlesztése, amely többféle tanulási utat tesz lehetővé az előzetes tudásszinthez és tanulási stratégiákhoz igazodóan.

A képzés akkreditációja. 15 fős próbakurzus lebonyolítása.

 

Pedagógus továbbképzés kidolgozása családi napközi menedzselésére

 

A pedagógusok számára 120 órás családi napközi menedzselésére felkészítő program és annak e-learning alapú távoktatási tananyagának kidolgozása.

A képzés akkreditációja.

15 fős próbakurzus lebonyolítása.

 

Családi gyermekellátásokban dolgozókat segítő tanácsadók képzési programja

 

Családi gyermekellátásokban dolgozókat segítő gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó szakemberek számára 80 órás tanácsadói felkészítő továbbképző program kidolgozása.

Ehhez kapcsolódóan részben távoktatásra épülő e-learning alapú tananyag kidolgozása.

 

A kidolgozott távoktatási anyagok próbakurzus utáni korrekciója.

 

Az e-learning fejlesztés metódusa: A BME távoktatási szakértői gárdája a képzési programok szakmai tartalma alapján képzési igényanalízist készít. Aztán megtervezi az e-learning alapú távoktatásra épülő kurzusokat, de minden esetben úgy, hogy legyen később lehetőség igény szerint alternatív, egymással kombinálható tanulási utakra (hagyományos oktatási elemekkel való kombinálhatóság). Így teljesen személyre szabott lehet a képzési program. Jelen pályázat keretein belül a próbakurzusok alacsony létszáma miatt nincs módunk a képzési (hagyományos, távoktatási, e-learning) kombinációk, csak az e-learning kurzusok kipróbálására.

 

A BME tervei mentén és folyamatos menedzselése mellett kerül sor a távoktatási, e-learning kurzusok kipróbálására.

 

 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program


web design Ireland