AVKF HEFOP
Pályázatok
Kezdőoldal
HEFOP 2006/ 3.3.2.-05/
     1. -2006 - 04 - 0011/1.0 sz.
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0017/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0032/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2007-03-0015/4.0
HEFOP 3.3.1 - P-
     2004-06-0019/1.0
TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR
TÁMOP-5.4.4-09/
     1-C-2009-0002
Galéria
HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0015/4.0 Nyomtatás
 

HEFOP2.2.1-06/1.-2007-03-0015/4.0  sz. pályázat

"Értelmi sérültekkel foglalkozó szakemberek speciális képzése a gondozottak munkavállalási esélyeinek növelése érdekében és munkavállalást segítő hálózat fejlesztése."

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Az Európai Unióhoz való csatlakozás új szemléletet hozott a szociális segítés területére. Előtérbe került a szociálisan rászorulók, a megváltozott munkaképességűek, munka világából kiszorultak, a pályakezdők segítése, a munkaerő piacra történő integráció, reintegráció támogatásával.

A szociális szakemberek, és önkéntes segítők számára ez új feladatot jelent, amely új ismerteket, készségeket igényel.

A segítő szakembereknek tisztában kell lenniük a munkaerő piac jellemzőivel, a munkaerő piaci integráció támogatásának eszközeivel, módszereivel. A hatékony segítő tevékenységhez a naprakész ismeretek mellett szükséges, hogy a szakemberek kapcsolatban legyenek a munka világának más szereplőjével is, a munkaadókkal és a munkaügyi központokkal. A kialakuló helyi kapcsolatok rendszerbe szervezésével, rendezvények szervezésével segíti a program, hogy ezek a kapcsolatok kialakuljanak, bővüljenek és  tartósan fennmaradjanak.

Mindezek mellett szükséges, hogy a szakemberek készség szinten használják az internetet, az elektronikus információ továbbítást, a levelezést.

A segítő szakma minden területén, így a munka világába való visszatérés segítésénél is a hatékony munkavégzés alapja, hogy eredményesen tudjuk befolyásolni a partnereinket (pl.: a munkavállalót és a munkaadót). A kutatások eredményeként átfogó kép alakult ki arról, hogy milyen eszközök, módszerek állnak rendelkezésre a mai világ élettempójához, életviteléhez alkalmazkodott emberek hatékony befolyásolásához. Ennek megismerése a segítő munka eredményességének záloga.

Általános elvárás, hogy egyre szaporodó feladatait mindenki elvégezze. A munkaidő meghosszabbítása helyett célszerű a személyes hatékonyság növelése. A segítő tevékenységet végző szakember nem bürokrata, hanem sok-sok projekt menedzsere. Ez indokolttá teszi, hogy megismerkedjen a menedzserek munkamódszerével, a hatékony időfelhasználás lehetőségeivel, a stressz kezelés eszközeivel, a hatékony kapcsolatépítés módszereivel és a formális és informális kapcsolatokon alapul hálózatokban való eredményes tevékenység lehetőségeivel.

A programban a 20 napos képzésen a munka végzéséhez szükséges új ismeretek megszerezhetők, a szükséges készségek kifejleszthetők. A kialakuló, szakembereket összefogó hálózatba bekapcsolódással lehetőség nyílik arra, hogy a valóban szükséges és jól felhasználható naprakész információk, gyorsan eljussanak a partnerekhez. Ezekre támaszkodva a munkaerőpiaci integráció és reintegráció hatékonysága nagyságrendekkel javítható.

A munkaerő piaci integráció segítéséhez szükséges ismeretek és készségek kiemelt fontossággal bírnak a megváltozott munkaképességű, értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek és önkéntesek esetében, mivel a kliensek önsegítő képessége az átlagosnál alacsonyabb.

Nem kell újra iskolapadba ülni! A felnőtt ember igényeinek megfelelő kiscsoportos tréning jellegű foglalkozásokon szerezhető meg a gyakorlatban is jól alkalmazható tudás.

Az élethosszig tartó tanulás biztosítja a szakemberek folyamatos fejlődését, ami a mai világ innovációs kényszere mellett nélkülözhetetlen. Ma különös aktualitással bír a régi római mondás:

Qui non perficit deficit (Aki nem fejlődik az visszafejlődik)

                                                                                 

 

                                                                                                                                 Ismertető

 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program


web design Ireland