AVKF HEFOP
Pályázatok
Kezdőoldal
HEFOP 2006/ 3.3.2.-05/
     1. -2006 - 04 - 0011/1.0 sz.
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0017/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2006-11-0032/4.0
HEFOP-2.2.1-06/
     1.-2007-03-0015/4.0
HEFOP 3.3.1 - P-
     2004-06-0019/1.0
TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR
TÁMOP-5.4.4-09/
     1-C-2009-0002
Galéria
Nyomtatás

 

HEFOP/2006/ 3.3.2.-05/1.-2006-04-0011/1.0  sz. pályázat

 

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító hatósága

  „Kompetencia-alapú tanítási- tanulási programok elkészítése a pedagógusképzésben”IKT alapú kompetenciák a XXI. századi pedagógusképzésben 

 

Magyarország számára is megnyílt a lehetőség, az unió fejlesztési alapjainak a strukturális alapok és kohéziós alap támogatásának igénybevételére. Az strukturális alapok operatív programjai közül a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív programból a váci székhelyű Apor Vilmos Katolikus Főiskola is támogatásban részesült

 

A projekt célja az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói számára olyan pedagógusképzés kialakítása, amely lehetővé teszi kompetencia-alapú oktatási módszerek megismerését, az IKT- alapú e-tananyagok oktatásának készség-szintű elsajátítását, speciális tananyagok kifejlesztését, azok hatékony felhasználását. A projekt céljai között szerepel a HEFOP 2.1-es intézkedéscsomagjának céljait szolgáló, a gyerekek esélyteremtő felzárkóztatását, a sajátos igényűek hátránykompenzálását hatékonyan segítő hallgatók képzése. A program eredményeként 2008 szeptemberétől az intézmény hallgatói számára olyan kompetencia-alapú képzés indul, amelyben képességeket szereznek az e-tananyagok oktatásában, az eredmények digitalizálásában, a digitális tananyagok továbbfejlesztésében, perszonalizálásában. A projektben olyan e-tananyagok is létre jönnek, melyek fejleszthető modulokkal rendelkeznek. A programcsomagban a környezettudatos nevelést szolgáló, filmnyelvi labor, valamint művészetterápiás DVD-ROM szolgálja az oktatási programot. Az oktatási program fejlesztése, a képző pedagógusok felkészítése, az oktatás, valamint a módszer és a tananyagok kipróbálása a program kezdetétől a konzorciumi partnerek bevonásával zajlik. A projekt zárását követően a fejlesztett tananyagok működtetése, továbbfejlesztése a konzorciumi, illetve később csatlakozott partnerek számára az interneten is lehetséges lesz.

A program a gyermekek optimális fejlesztéséhez kompetencia-alapú pedagógusképzéssel és digitális technikával járul hozzá, A konzorciumi partnerek biztosítják, hogy a főiskolások gyakorlatban ismerjék meg kompetencia-alapú képzés hatékonyságát, elősegítve az értékteremtő nevelést, a kommunikációs és szociális kompetenciákat.

 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Európai Szociális Alap
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program


web design Ireland